مقالات مرتبط

کد HS چیست؟

کد HS چیست؟

HS Code به عنوان یکی از اسناد گمرکی ، یک سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصولات می باشد که توسط دولتها با توجه به سیاستهای مالیاتی ، قیمت گذاری ، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند .

اقدامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای مقررات تجارت بین المللی و انواع دیگر از فعالیت های اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار گمرک در این سیستم گنجانده شده است. در ژانویه 2010 اتحادیه گمرکی (CU) روسیه، بلاروس و قزاقستان به اجرا در آمده و در حال حاضر مقامات گمرکی RF از نظام هماهنگ اتحادیه گمرکی (HS CU) به جای HS RF استفاده شده است. HS CU بر اساس سیستم هماهنگ از توصیف و برنامه نویسی از سازمان تجارت جهانی (WTO ) برای روسیه او کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است. درحقیقت HS CU هر محصول دارای کد های عددی خاص خود است . این کد متشکل از 10 رقم می باشد که همه کدها به 21 بخش و 97 گروه تقسیم می شوند.

کد عددی 10 رقمی محصول دارای ساختار زیر است (با توجه به HS روسیه) :

XX – بخش

XXXX – گروه

XXXXXX – زیر گروه (HS سازمان تجارت جهانی)

XXXXXXXX – عنوان

XXXXXXXXXX – زیر عنوان (روسیه)

یکی از تفاوت های اصلی بین CU HS و HS اتحادیه اروپا (EU) در تعداد ارقام است. HS کد اتحادیه اروپا برای طبقه بندی کالا 8 رقم می باشد، با این حال HS CU و روسیه با استفاده از کدهای 10 رقمی است .

صادرکننده (و یا نماینده آن) موظف به تعریف کد گمرکی از محصول می باشد . ودر صورتی که HS کدکالا اشتباه تعریف شود (چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی) در هرصورت قوانین و مقررات گمرکی را نقض کرده که منجر به مجازات های اداری از نرخ 50٪ تا 200٪ از ارزش گمرکی کالا می شوند . (بخش 2، بند 16.2 قانون اداری RF).

به این ترتیب، کد گمرکی کالاهای تعریف شده با توجه به HS CU دلایل ذیل را دارد :

• تعریف میزان پرداخت گمرکی محصول با توجه به قوانین و مقررات؛

• استفاده از اقدامات تنظیم غیر تعرفه ای برای هر نوع محصول؛

• راه حل سوال در مورد شارژ و وضع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم؛

• آمار تجارت بین المللی و آمار آداب و رسوم؛

• تصمیم گیری توسط مقامات مسئول در مورد نقض مقررات .

ما به عنوان مشاوره صادرات کالا ی شما میتوانیم تمام امور مربوطه را انجام دهیم . با ما تماس بگیرید