مقالات مرتبط

مراحل امور گمرکی و تشریفات ترخیص

ترخیص کالا

 ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد.

فرایند ترخیص کالا

شامل تهیه آماده‌سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه‌ها شامل مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیلات ارائه شده به واردکنندگان و صادرکنندگان می‌باشد. که از رسیدن محمولات توسط وسیله حمل کننده کالا به گمرک، کالا در انبارهای گمرکی قرار می‌گیرد.

با ارسال اسناد توسط فروشنده و دریافت اسناد توسط خریدار امکان دریافت قبض انبار و ترخیصیه کالا از شرکت حمل کننده توسط ترخیص کار به عنوان نماینده صاحب کالا ایجاد می‌شود.

قبل از حضور در گمرک باید تشریفات قبل از اظهار صورت بگیرد و پس از ورود اطلاعات به سامانه گمرک از طریق درگاه اینترنتی ترخیص کار به همراه اسناد کامل و وکالت نامه قانونی در گمرک حاضر می‌شود و از این پس تشریفات گمرکی شکل می‌گیرد. نوع تشریفات گمرکی با توجه به اهداف واردات کالا و صادرات کالا و نوع رویه گمرکی متفاوت است.

مراحل امور گمرکی و تشریفات ترخیص:

شرکت های حمل و نقل موظف اند هنگام ورود وسیله به قلمرو گمرکی ، دو نسخه اظهارنامه اجمالی را تنظیم و به هر یک از آن ها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز ، بارنامه های هردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه ، اظهار نامه اجمالی با تصریخ برخالی بودن را تسلیم کنند. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است تشریفات گمرکی کالا ورودی در نخستین گمرک مجاز انجام می شود . گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می کند .

رویه های گمرکی کالای ورودی به قلمرو گمرکی را میتوان برای یکی از منظور های زیر اظهار کرد:

الف – ورود قطعی

ب- ورود موقت

پ- ورود موقت برای پردازش

ث- مرجوعی

ج- عبور داخلی

ورود قطعی

ورود قطعی ، رویه گمرکی است براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات وبا انجام کلیه تشریفات ،ترخیص می شود.

ورود موقت

ورود موقت ،رویه گمرکی است که براساس آن کالای معینی می تواند در شرایط خاصی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود .این کالاها باید ظرفمهلت معینی که گمرک ایران تعیین میکند ،بدون این که تغییری در آن ایجاد شود،خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

ورود برای تعمیر و پردازش

ورود موقت برای تعمیرو پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا میتوتند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شودتا ساخته ، تکمیل ، تعمیر یا فرآورده شده و سپس صادر می شود.

مرجوعی

مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجو در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقرات متروکه به فروش نرسده است، می توان به عنوان اعاده به خارج ، به گمرک اظهار و ترخیص کرد.

عبور خارجی

عبور خارجی کالا رویه است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد گمرک مجاز دیگری،تحت نظارت گمرک خارج شود.

عبور داخلی رویه

گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگری و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل کی گردد تا تشریفات قطعی آن در مقصد انجام گیرد. کليات تعاریف و اصطلاحات گمرکی حقوق ورودي: سود بازرگاني، وجهي حقوق ورودي جدول مقررات صادرات و واردات ، مجموعه حقوق پايه و سود بازرگاني استاست كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويب نامه هيات وزيران دريافت مي شود.

حقوق پایه: حقوق گمركي ، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي ازكالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل 4% ارزش گمركي كلاها تعيين شده است.

عوارض تجميع شده در حقوق پايه:

1 –عوارض شهرداري

2 –هلال احمر

3 –عوارض شهرداري حمل

4 –حق ثبت سفارش

5 –عوارض هوايي

6 –حق اسفالت

7 –عوارض بندري

8 –عوارض بهداري

عوارض اين جدول قبلا در گمرك وصول و در اظهارنامه گمركي آورده مي شد.

هزینه هاي گمرکی:

وجوهي است كه گمرك در ازاي خدماتي كه به صاحبان كالا ارائه مي نمايد، دريافت مي گردد،

ميزان و شرايط آن با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود و عبارتند :

1-انبار داري(ماده 4 آيين نامه امور گمركي )

2 – تخليه وبارگيري(ماده 5 آيين نامه قانون امور گمركي)

3 –تعيين تعرفه (ماده 14 آيين نامه قانون امور گمركي)

4 – خدمات ويژه خدمات فوق العاده

5- هزينه مراقبت و بدرقه كالا(مواد 15 و 16 آيين نامه قانون امور گمركي)

اظهار گمرکی: ذكر مشخصات ومختصات دقيق و صحيح كالا به گمرك است . تا آن را از كالاهاي مشابه و غير آن متمايز و روشن سازد.

پروانه سبز گمرکی: سندي است كه توسط گمرك صادر مي شود. صدور اين سند به معناي آن است كه عمليات ارزيابي به اتمام رسيده و صاحب كالا با گمرك تسويه حساب نموده و مي تواند مقدمات خروج كالاي خود را از گمرك فراهم نمايد.

عمليات ارزيابي: مجموعه عملياتي است كه به منظور معاينه و ارزيابي، توزين ، شمارش انطباق كالا با اسناد واظهار نامه ، و محاسبات گمركي انجام مي گيرد.

تشریفات گمرکی: كليه عملياتي است كه توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني و گمرك بايد انجام گيرد تا كالا از گمرك ترخيص شود.

پته گمرکی / پته تجاري: همان پروانه سبز گمركي است ؛ با اين تفاوت كه براي كالاهاي با ارزش نازل ) 311 دلار( بويژه در ارتباط با كالاهاي همراه مسافر و كالاهاي رسيده از طريق پست اعمال ميگردد.

ترخيصيه: سندي است كه توسط شركت حمل صادر مي گردد. اين سند پس ازاحراز مالكيت اسنادي توسط صاحب كالا، وارائه آن به شركت حمل صادر مي گردد. صدرو اين سند به معناي آن است كه صاحب كالا با شركت حمل تسويه حساب نموده و مي توانند براي تشريفات گمركي به گمرك مراجعه نمايد.

قبض انبار: سندي است كه توسط انباردار گمرك صادر مي شود.اين نشان مي دهد كه كالا به چه تعداد و با چه وزني دركدام انبار نگهداري ميشود . قبض انبار رسيد تحويل كالا به گمرك است.

بيجك انبار: سندي است كه توسط انبار دار براي صاحب كالا و يا نماينده قانوني وي، پس از رويت پروانه سبز گمركي و مهردرب خروج صادر مي گردد . اين سند نشان ميدهد كه كالا تحويل ذينفع شده است و او ميتواند براي بارگيري وسيله حمل را وارد گمرك كند.

قبض درآمد: پرداختي هاي صاحب كالا به گمرك، با صدور سندي بنام قبض درآمد رسيد ميشود.

قبض سپرده: درصورت بروز اختلاف بين صاحبان كالا و گمرك ، در مواردي كه صاحبان كالا مي خواهند كالاي خود را ترخيص كنند و سپس به پيگيري اعتراض خود بپردازند ، صادر مي گردد. صاحبان كالا بايد مبلغ مورد مطالبه گمرك رابصورت امانت نزد گمرك سپرده نمايندچنانچه حكم نهايي به نفع صاحبان كالا صادر شود . اين سپرده به آنها مستردخواهدشد، در غير اينصورت به درآمد قطعي گمرك واريز ميگردد.

کوتاژ: دفتري است كه كليه مشخصات و اطلاعات كالا ، از روي اظهارنامه درآن درج م ي گردد. همچنين مراحل طي ارزيابي و حتي نام ارزياب در آن ثبت مي شود . شماره دفتر كوتاژ روي اظهارنامه پروانه، قبوض درآمد، سپرده و … درج مي شود.

ترخيص گمرکی: عبارت است از انجام عمليات گمركي تا اخذ پروانه سبز گمركي، كه اين به معني تسويه حساب با گمرك مي باشد واقدامي كه به وسيله آن گمرك به اشخاص ذينفع اجازه مي دهد كه كالاي موضوع ترخيص را در اختيار داشته باشد.

( MANIFESTE ) مانيفست:

موسسات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مكلفند هنگام ورود كالا ، يك نسخه رونوشت بارنامه هر قلم ازکالای وارداتي را به ضميمه فهرست كل بار مان بفيست و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم نمايند (ماده 17 قانون گمركي )

مانيفست عبارت است از كل بار حمل شده در يك وسيله حمل كالاست.

قلمرو گمرکی: محدوده اي از قلمرو جغرافيايي يك كشور است ، كه در آن قانون امور گمركي رعايت ميشود.

تعرفه :به معناي حقوق ورودي است.

انواع تعرفه عبارتند از :

1- تعرفه ارزشي : بر مبناي درصدي از ارزش كالا دريافت م يشود.

2-تعرفه مقداري : بر مبناي وزن و متر يا واحدهاي ديگر كالا دريافت م يشود.

3-تعرفه مركب : تركيبي از دو تعرفه ارزشي و ثابت راتعرفه مركب مي گويند. طبق ماده 19 قانون امور گمرك ي ، واردات به ورود، قطعي ،

موقت، اعاده به خارج ، ترانزيت خارجي و داخلي طبقه بندي مي شود تعرفه ازورود قطعي توسط گمرك دريافت ميشود.

مرجع :کتاب قانون امور گمرکی