مقالات مرتبط

راه نامه کامیون

راه نامه کامیون C.M.R

سندی غیر قابل معامله می باشد که جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار میگیرد این سند تحت مقررات بین الملل حمل کالا از طریق جاده صادر میشو کامیون حامل کالاب کشورهای عضو این مقررات در صورت پلمپ صحیح و سالم در کشورمبدا نیازی به بازدید تا گمرک کشور مقصد را نخواهد داشت

بارنامه راه آهن:

سندی است که توسط شرکت راه آهن در ایستگاه های بارگیری آنان صادرمیگردد و شرکت راه آهن طبق این سند اعلام می نماید که کالای مربوط را تحویل گرفته ومسولیت تحویل صحیح و سالم آن ها در مقصد را به گیرنده کالا دارد

این نوع بارنامه ها غیر قابل معامله و انتقال می باشد و با ظهرنویسی آن نمیتوان به دیگری منتقل نمود

فعالیت کریری بین الملل عبارتست از:تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل

مقررات و کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل جاده ای

همانطور که می دانیم در صورتی که کالا از طریق جاده حمل گردد ممکن است از یک یا چند کشور بین راه عبور نماید تا به کشور مقصد وارد و در گمرک مقصد , کالا را تخلیه نماید . کشورهای بین راه جهت اطمینان از این که کامیون حامل کالا مقداری از کالا را داخل کشور آنها تخلیه ننموده و یا دارای کالای ممنوعه نمی‌باشد , اقدام به بازرسی کامیونهای ورودی نموده و پس از کنترل مدارک مربوطه و ذکر مقدار کالا , به کامیون مربوطه اجاز ترانزیت از خاک کشور خود را می‌دهند . این شیوه عمل باعث تاخیر در رسیدن کالا به مقصد نهایی و معطلی بیش از اندازه در گمرکات ورودی و خروجی کشورها می‌شود .

به منظور این نقیصه در سال ۱۹۵۹ مقرراتی جهت ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که جاده های بین‌المللی تردد نموده و از گمرکات مرزی کشورهای بین راه عبور می کردند , به وجود آمد .

بر طبق مفاد این مقررا ت, موسسات حمل و نقل بین‌المللی با خرید دفترچه کارنه تیر برای هر سفر, پرداخت حقوق و عوارض گمرکی محموله کامیون را تضمین می کنند . این ضمانت توسط شرکت های حمل و نقل بین‌المللی به اتاق بازرگانی مبدا سپرده می‌شود و در مقابل , اتاق بازرگانی محل با در اختیار قرار گذاردن دفترچه کارنه تیر ضامن عبورترانزیت کامیون مربوطه تا گمرک نهائی می‌گردد .

نظار بر حسن اجرای مقررات ((تیر)) به سازمان اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای معروف به ایرو IRUکه یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد می باشد , محول گردیدهاست و اطاق بازرگانی کشور صادر کننده کارنه تیر که عضو سازمان IRUاست , موسسه ضامن شناخته می شود.

دفترچه کارنه تیر عبارتست از دفترچه ای که توسط اتاق بازرگانی محل برای کامیونهایی که واجد شرایط مطابق بااستاندارد تعیین شده در * کنوانسیون تیر * می باشند صادر می گردد .بدین طریق که موسسه حمل و نقل واجد شرائط , جهت هر سفر کامیون خود , اقدام به خرید یک دفترچه از اتاق بازرگانی مبدا نموده و ضمانتنامه معتبر به اتاق مزبور ارائه می نماید 

هر دفترچه کارنه تیر دارای ۸ الی ۱۴ صفحه می باشد و کامیونهائی که تحت مقررات کارنه تیر تردد می نمایند پس از بارگیری در گمرک مبدا درب قسمت بار کامیون با سیم و سرب توسط گمرک مبدا پلمپ و ممهور و مشخصات مربوطه در کارنه تیر درج کی گردد . در هنگام خروج از مرز کشور مبدا در صورت سالم بودن پلمپ درب کامیون , پس از تشریفات گمرکی به کامیون اجازه خروج داده شده و بدین ترتیب کامیون کالا به گمرک کشور مقصد هدایت می گردد . علی رغم آنکه مقررات کارنه تیر برای تسهیل امور موسسات حمل و نقل جاده ای و وسیله نقلیه مربوطه صارد می گردد, ولی در عمل برای صاحبان کالا نیز ایجاد اطمینان در حمل و نقل صحیح و بدون کم و کاست کالا می نماید 

وظایف کریر:انعقاد قرارداد حمل و صدور راه نامه ،تهیه اسناد و مدارک برای امکان سفر از قبیل کارنه تیر،کارنه دوپاساژ،ویزا،بیمه نامه و…

تودیع ضمانت نامه های لازم به ارگان های ذیربط جهت اخذ مدارک و اسناد ضروری تامین مناسب برای حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.

تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیری کامیون از تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله ارایه اسناد کالای مربوط به مقامات گمرک از مبدا تا مقصد راه نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ های گمرکی ،تحویل کالا به گیرنده در محل هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین شده و اجازه داده میشود

رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا برطبق قرارداد حمل تخلیه یا نظارت برتخلیه و شمارش کالا و امضاء اسناد و اضافه واسیب دیدگی،دقت درتحویل به مقصد و اخذ گواهی های مربوطه