مقالات مرتبط

اصطلاحات بازرگانی اینکوترمز(بخش 2)

اصطلاحات بازرگانی اینکوترمز(بخش 2)

در بخش اول به معرفی اصطلاحات در حمل نقل فقط دریایی پرداختیم در بخش دوم به معرفی سایر اصطلاحات خواهیم پرداخت

EXW(تحویل در محل کسب وکار)

اجناس از طرف فروشنده در محل کسب وکار خودش(انبار،کارخانه،مغازه،کارگاه…)آماده تحویل به مشتری  میشود و به مشتری تحویل داده میشود و به این ترتیب تعهدات فروشنده به پایان میرسدو ازآن به بعد خریدار مسئول تمام خطرات ریسک ها و هزینه های حمل و نقل و مالیات است.

این اصطلاح به صورت (EX work)نوشته میشود که به جای work نام مبدا نوشته میشود.

FCA(تحویل رایگان به حامل)

کالاهای ترخیص شده توسط فروشنده به حامل مشخص شده توسط مشتری تحویل داده میشود.ازآن به بعد هزینه های مربوط به حمل و نقل و بیمه به عهده مشتری(خریدار)است.

CPT(هزینه حمل ونقل)

فروشنده هزینه ارسال کالاها به مقصد مشخص شده را می پردازد و مسئولیت فروشنده زمانی که کالاها به اولین حامل در مقصد خریدار تحویل میدهد به پایان میرسد و مسئولیت گم شدن و آسیب دیدن محصولات و همچنین تمام هزینه های اضافی بعدی به عهده خریدار خواهد بود.

CIP(پرداخت هزینه های بیمه و حمل ونقل)

هزینه های مربوط به حمل کالا تامقصد و بیمه با فروشنده است.

CIPمعمولا برای روش حمل بیش از یک حالت استفاده میشود(ترکیبی از حمل و نقل دریایی و زمینی …)

اگر حمل ونقل فقط لز طریق دریا بود اغلب از CIF استفاده میشود.