مقالات مرتبط

تغییر ضوابط صدور کارت‌های بازرگانی

رئیس گمرک در مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت: تلاش ما این است که سوءاستفاده از این کارت‌ها به حداقل برسد و در این خصوص جلساتی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شده تا ضوابط مشخصی برای صدور کارت وضع شود.

به گزارش بازرگانی بالازاده، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران؛ در حاشیه مراسم افتتاح ایکس‌ری‌های جدید کامیونی در گمرک شهید رجایی گفت: در برنامه‌های گمرک قرار است مبادی رسمی با بیشترین تردد کانتینری از ایکس‌ری‌های پرسرعت استفاده شود.3

این ایکس‌ری‌ها قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات هستند.

به گفته عسگری این ایکس‌ری‌ها می‌تواند هر ۳۵ ثانیه یک کانتینر را اسکن و اطلاعات را به شماره کوتاژ و اظهارنامه الصاق کنند.

به گفته عسگری اطلاعات اسکن شده به درب خروجی گمرک و پاسگاه‌های بین‌راهی و در موارد ترانزیتی به گمرکات مرکزی کشور منتقل می‌شود.

رئیس گمرک در خصوص کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نیز گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اولین بار توسط گمرک کشف شد اما نکته مهم این است که متولی صدور کارت بازرگانی گمرک نیست.

وی افزود: تلاش ما این است که سوءاستفاده از این کارت‌ها به حداقل برسد و در این خصوص جلساتی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شده تا ضوابط مشخصی برای صدور کارت وضع شود.

عسگری ادامه داد: به‌عنوان مثال باید صلاحیت شخص برای تجارت خارجی تایید شده و در مرتبه اول حجم واردات ۵۰۰ تا یک میلیون دلار برای بازه یک‌ساله برای فرد متقاضی کارت بازرگانی در نظر گرفته شود. به این ترتیب کارت‌های بازرگانی برای اشخاصی صادر می‌شود که صلاحیت فعالیت آن‌ها در حوزه تجارت خارجی محرز شده است.

منبع:تسنیم